måndag 16 september 2013

tyst i klassen!


Ibland är det tyst i min klass. Som nu. Temat är vänskap. Vi har sett filmsnuttar och lyssnat på musik och spoken word. Vi har läst. Vi har samtalat och diskuterat. Men nu är det plötsligt alldeles tyst. Det enda som hörs är knapprandet från tangentborden när alla sitter och skriver utkast till sina manus.

Så småningom blir det korta, individuella muntliga framställningar av detta. Ingen behöver stå framför klassen på skakiga ben. I stället finns möjligheten att spela in sig själv och sitt prat. Kanske med lite musik, om man vill. Men först ska det skrivas utkast, kamratbedömas, utvecklas vidare, övas tillsammans med någon, installeras programvara och testas.

Så småningom kommer alla att ha åstadkommit sitt första podradioprogram. Det första, men inte det sista!

Nevermore - Soundtrack of Our Lives

Uppgiften/arbetet täcker stora delar av kursens centrala innehåll. Allt det här gör vi:

"Kommunikationens innehåll
Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor

Reception: 
Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer 

Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats. 

Produktion och interaktion
Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. 

Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter." (Saxat ur Skolverkets styrdokument.)

Och så har vi roligt under tiden - är det ens tillåtet? ;-)

Inga kommentarer: