onsdag 2 oktober 2013

johan förbereder landning (eller möjligen take-off?)

Johan Kant börjar knyta ihop säcken nu.

En skola åt helvete, del 13: Sammanfattning


Inga kommentarer: