söndag 3 november 2013

a full moon marriage

Jag ser ett program om "moonies". Unga människor som slumpas ihop och gifter sig vid massbröllop i Sydkorea. Mycket intressant. Också mycket märkligt. En del har bara "känt" varandra några dagar och tvekar inte att ändå att avge löften om kärlek och trohet, för livet. Tyvärr handlar programmet mycket mer om klänningar och utstyrsel än en djupare insikt i vad som får dem att ticka. Men... jag kan väl inte få allt.


Inga kommentarer: