onsdag 14 augusti 2013

du har en månad kvar att leva...

Detalj. York Minster.

Idé för lektion[er] bestående av samtal och arbete kring livets mening och livsåskådningar:

Vi börjar med att lyssna på de första 05:20 minuterna av Kristian Gidlunds sommarprat. Jag har inte för avsikt att säga särskilt mycket innan utan vi lyssnar tillsammans.

Efter att ha lyssnat och låtit de sista orden sjunka in... "...först uppfattade jag det som ett dåligt skämt. Sedan rämnade verkligheten. Den där torsdagen åt jag mina pannkakor kalla..." kommer vi att fundera och samtala om vad vi skulle göra i en situation liknande Kristians. Om vi kanske fick beskedet "du har en månad kvar att leva"... Vad skulle vara verkligt viktigt i livet om vi visste att det bestod av en mycket begränsad tid - vilket det ju strängt taget gör för oss alla? Hur har andra tänkt kring detta? Och så är vårt arbete igång...

Inga kommentarer: