onsdag 14 augusti 2013

the museum of broken relationships

Ett annat slags museum... fullt av brustna drömmar...

Jag lyssnar på Tankar för dagen, i P1, och en Martin Höög pratar om relationer oss människor emellan och berättar om ett museum i Zagreb, som får mina tankar att börja vandra. Jag tänker om det han pratar om. Hur mitt eget liv och hem också är fyllt av minnen av brutna relationer, både kärleks- och andra. Som till exempel foton av mina barn som påminner om deras far, förstås, en gåva från en vän jag inte längre ser, musik jag förknippar med vännen P vars liv slutade alltför tidigt, kanske en bok från en arbetskamrat jag en gång stod nära och nu inte har någon som helst kontakt med...

... och jag tänker att mitt liv och mitt hem också är fyllt av relationer som skapats. Nya band som knutits. Mellanmänskliga förhållanden som till och med, i vissa fall... lagats. Vänner, släktingar och till och med en och annan kärlek från långt bort i tid och rum som jag trott var för alltid förlorade men där vi återfunnit varandra och rentav lyckats komma varandra närmare. Därmed inte sagt att vi idag förhåller oss till varandra som vi gjorde då. Tid har flutit förbi och vi har utvecklats. Förändrats. Men kan mötas på nya plan.

Kanske ett Museum for lost and found relationships kunde vara något?


3 kommentarer:

ming wan lee sa...

genialt! Ett museum är vanligen ett kallt byggnadsmonument bestående av högt värderade samlingar och svårt att relatera till som besökare, om du inte har guide...

Silke sa...

....Livet....

magda sa...

<3