lördag 20 april 2013

kråkvinkel?

På P1:s Naturmorgon har de ett inslag som heter Kråkvinkel där någon gör en liten betraktelse över något udda, eller oväntat. Själva ordet "kråkvinkel" har jag alltid trott betytt just något sådant; ett oväntat eller "smalt" perspektiv på någon företeelse. Men nu när jag slog upp (nåja, tryckte på några knappar) ordet fick jag en helt annan förklaring. "Kråkvinkel" är alltså ett fiktivt samhälle med utpräglad småstadsmentalitet, synonymt med Grönköping. Uttrycket kommer från tyskans "Krähwinkel" och har använts på detta vis sedan tidigt 1800-tal. Ursprungligen ska det faktiskt, under tidig medeltid, ha funnits en tysk ort med det namnet. Så lärde jag mig något nytt, igen! Och klockan är inte ens åtta!

Inga kommentarer: